Kultur i Stenum del av

GIBCA EXTENDED 2023

30/9 Bus tour/happening med Samtidskonst Skaraborg on Tour

9-18 April


Our third ARTIST IN STENUM 2023 April's artist-in-residence, Rachel Bunce, based in The Midlands, UK.

Using cameras on the ground, in the sky or underwater she loves to explore composition and movement, often inspired by the differences in people and landscapes.


read more 


Mötesplats för Kultur, Hälsa, Resiliens, Hållbarhet

- Idéer för samverkan, levande landsbygd –  i och kring den gamla Folkskolan i Stenum.

Jag heter Berith Stennabb och bor i lilla byn Stenum sedan över 20 år tillbaka med min familj. Jag är konstnärlig ledare och initiativtagare till Kultur i Stenum, som är kultur i samverkan. Under vår tid i byn och långt innan dess har Stenums hembygdsförening arbetat på,  trots generationsskiften och pandemi. Det finns en stark tradition att stärka bygemenskapen genom olika aktiviteter, såsom loppisar, pubkvällar, vandringar, grillkvällar och firande av  midsommar och lucia.


Folkskolan är den mötesplats som samlar alla dessa aktiviteter. Det är fint att se alla fina idéer förverkligas av bybornas ideella krafter. I  studio/ateljé ca 200 meters promenad från Folkskolan finns möjlighet att bjuda in konstnärer & olika kuturutövare kortare och längre perioder med möjlighet till enkelt boende,  övernattning och i valfritt (o)fokus. Min egen konstnärliga praktik är sammankopplad med rörelse och hälsa. Naturen vid Hornborgasjön läker och lockar till utforskande i det inre och yttre landskapet.  Det finns en intressant fond av byhistoria, som ger mig och gästande besökare inspiration och nyfikenhet till att upptäcka platsen på ett djupare plan.


Nu skulle jag vilja se ett större sammanhang med Kultur & Hälsa växa fram, som även möjliggör att Folkskolan används mer frekvent än i nuläget. Det är ett fantastiskt hus  och det är en utmärkt lokal för exempelvis rörelse, scenkonst, samtal, utställningar och olika tvärkonstnärliga uttryck. Min idé börjar i en önskan om en mötesplats där boende och ”utomsocknes” möts och samverkar i ett kulturutbyte. Att vara Konstnär i Stenum för en tid kan handla om att en, eller flera konstnärer bor i privat ateljé och under sin vistelse även kan ha tillgång till Folkskolans fina lokaler. Gästande konstnär bjuder kanske in till en publik visning, eller ett samtal under sin tid i Stenum, men det är helt valfritt och kravlöst. Detta skulle öka kulturutbudet i byn och generera aktiviteter och nya samarbetsmöjligheter. Kultur i Stenum vill ha en självklar plats på den kulturella kartan i Västra Götaland!

Hembygdsföreningen och jag välkomnar andra aktörer, studieförbund, organisationer och finansiärer för att skapa denna mötesplats! Hör av dig till oss om du har frågor om verksamheten och idéer. Sedan maj 2023 arbetar Kultur i Stenum i ett nära samarbete med NBV i Skövde, som har i uppdrag att stötta landsbygdskultur.

Under våren 2024 är Kultur i Stenum inbjuden till Konstmuseet i Skövde att presentera sig i  Kultur i Stenum c/o Konstmuseet. Varmt välkomna då!

Hornborgasjön

Hornborgasjön är Sveriges kanske främsta fågelsjö. Varje vår dansar tusentals tranor in våren här. Info:

https://www.hornborga.com/