Kultur i Stenum = Landsbygden lever!!!


Vi har haft vår första residenskonstnär!

31 AUGUSTI - 2 SEPTEMBER


IDA GÖRSCH


Läs mer... 


Mötesplats för Kultur & Hälsa - Idéer för samverkan, levande landsbygd – en framtidsvision i och kring den gamla Folkskolan i Stenum.
Jag heter Berith Stennabb och bor i Brobacken, Stenum sedan snart 20 år tillbaka med min familj och vi stortrivs! Under vår tid i byn och långt innan dess har det funnits en livaktig hembygdsförening, som levt vidare trots generationsskiften och pandemi. Det finns en stark tradition att föra bygemenskapen vidare genom olika aktiviteter, såsom loppisar, pubkvällar, vandringar, grillkvällar och firande av olika årliga högtider som midsommar och lucia.


Folkskolan är den mötesplats som samlar alla dessa aktiviteter. Det är fint att se alla fina idéer förverkligas av bybornas ideella krafter. I min egen studio/ateljé hemma i Brobacken finns möjlighet till att jag kan bjuda in konstnärer & olika kuturutövare kortare och längre perioder med möjlighet till övernattning och fokuserat arbete. Min egen konstnärliga praktik är sammankopplad med rörelse och hälsa och omgivningarna vid Hornborgasjön lockar till promenader, skogsvistelser, cykelturer mm. Det finns en intressant fond av byhistoria, som ger mig och gästande besökare stor inspiration och glädje.


Nu skulle jag vilja se ett större sammanhang med Kultur & Hälsa växa fram, som även möjliggör att Folkskolan används mer frekvent än i nuläget. Det är ett fantastiskt hus  och det är en utmärkt lokal för exempelvis rörelse, scenkonst, dans och olika tvärkonstnärliga uttryck. Min idé börjar i en önskan om en mötesplats där boende och ”utomsocknes” möts och samverkar i en slags residensverksamhet. Ett konstnärligt residens handlar om att en, eller flera konstnärer bor hos mig i Brobacken Ateljé och under sin vistelse kan ha tillgång till Folkskolans fina lokaler, 200 m bort. I residensets önskan ingår att gästande konstnär bjuder in till en publik visning, eller ett samtal under sin residenstid i Stenum. Detta skulle öka kulturutbudet i byn och generera aktiviteter och nya samarbetsmöjligheter. Kultur i Stenum vill ha en självklar plats på den kulturella kartan i Västra Götaland! 

Hembygdföreningen och jag välkomnar andra aktörer, studieförbund, organisationer och finansiärer för att skapa denna mötesplats! Hör av dig till oss om du har frågor om verksamheten och idéer; info@stenumkultur.se

Initiativtagare & konstnärlig ledare för Kultur i Stenum, Berith Stennabb

Kultur i Stenums samarbetspartner: Stenums Hembydsförening